< Back

שבת שירה לחוף ים סוף

החופשה המדוברת בציבור הדתי-לאומי
מוזיקה, תפילות מרגשות ואוכל משובח!

שבת שירה לחוף ים סוף

י"א-י"ד שבט, בשלח, תשפ"ב | 13-16.1.22 במלון הרודס, אילת