< Back

ראש השנה תשפ"ג בירושלים

מקבלים את פני השנה החדשה במלון Vert המפואר, עם תפילות החג ותוכנית עשירה

ראש השנה תשפ"ג בירושלים

מלון ורט בירושלים. כ"ט אלול – ב' תשרי | 25-27.09.22