< Back

סמינר שכולו זהב

השנה הסמינר מתקיים בזמן 'פסטיבל האור' המפרסם, כך שצפויים לנו רגעים רבים של התרגשות והתעלות הרוח בנוסף להרצאות מרתקות, העשרה, פינוקים וחברותא.

סמינר שכולו זהב

22-25.6.2020, ירושלים