< Back

סימטאות צפת אומרות שירה

חיכינו וחיכינו והנה זה הגיע:
סוף השבוע המרגש ביותר של השנה בצפת עיר הקודש
במלון המפואר רות דן (רות רימונים צפת לשעבר)

סימטאות צפת אומרות שירה

מזכרון יעקב ועד צפת 1-3.7.21 | כא'-כג' בתמוז