< Back

ימי כיף, טיולים וגיבושי חברה

רוזן הפקות מפיקה אירועים עסקיים במגוון רחב של
תכנים, לוקיישנים ודרישות לוגיסטיות.

ימי כיף, טיולים וגיבושי חברה

אזור המרכז וירושלים