< Back

הר הבית ברגלינו

נצא לסיור ראשון מסוגו בישראל: "הר הבית ברגלינו"
אז הכינו את הרגליים והפשילו שרוולים

הר הבית ברגלינו

בתאריך 8.8.19, ז' באב (יומיים לפני ט באב ולא במקרה!)