< Back

הרוח והחושך והמים

הצטרפו אלינו ל-3 ימים גדושים, מרגשים ומרתקים
של העפלה, מורשת, טבע, תרבויות וציונות - והרבה שירה

הרוח והחושך והמים

16-18.8.20, טיול-זמר של מורשת, תרבויות וציונות