< Back

הפקת כנסים וסמינרים

רוזן הפקות מפיקה אירועים עסקיים במגוון רחב של
תכנים, לוקיישנים ודרישות לוגיסטיות.

הפקת כנסים וסמינרים

אזור המרכז וירושלים